1. För att förhindra missbruk så måste du klicka på skrivaren
    viewdocumentprintkeyflaggear
#inlineditbutton