Stipendium från Lars Salvius-föreningen
Senast uppdaterad: 26 mars

Vem kan få stipendium?

Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet.
Stipendierna delas företrädesvis ut till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär.

Stipendier på 30 000 kronor

Stipendierna erhålls för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer. Stipendierna är på 30 000 kronor, och skattefria för mottagarna.
Stipendium kan erhållas flera gånger, och juryn fäster då i första hand vikt vid verk som givits ut sedan den sökande erhöll stipendiet senaste gången.
Ersättning för kopiering ur läromedel kan sökas i andra instanser och hanteras i annan ordning och berör inte dessa stipendier.
Ansök om stipendium
Salvius_19049782
Välkommen med din ansökan
Ansökan ska vara Bonus Copyright tillhanda senast den 30 september 2017 >>