Projektbidrag från Lars Salvius-föreningen
Senast uppdaterad: 26 mars

Vem kan söka projektbidrag?

Lars Salvius-föreningen utlyser projektbidrag till juridiska och fysiska personer vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet.
Projektbidrag kan sökas av exempelvis utgivare, organisationer och institutioner samt av enskilda författare.
Projektbidragens storlek är vanligen 25 000 till 100 000 kronor.

Projekt som främjar kommunikationen

Bidragen är avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Projekt ska i vid mening främja den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen, till exempel genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.
Om projektet är en del av ett större forskningsprojekt ska det tydligt framgå i ansökan hur det är avgränsat från övrig verksamhet i det större projektet, såväl vetenskapligt som praktiskt och ekonomiskt.
Ansök om projektbidrag

Exempel på bidrag

Nedan ges några exempel på utdelade projektbidrag:
  • Ann Gustafsson, Uppsala universitet, för en föreställning med mål att intressera barn för naturvetenskap.
  • Torbjörn Nilsson, för att utveckla studenters förmåga att skriva forskningsbaserade översikter – synteser – som inbegriper huvuddragen i ett historiskt förlopp eller händelse.
  • Svenska Rovdjursföreningen, för vidareutveckling, fördjupning och breddning av rapporteringen om den vetenskapliga forskning som anknyter till rovdjur.
  • Magnus Alkarp, för upprättande av en omfattande webbplats om Gamla Uppsala.
  • Malin Wahlstedt, för att initiera, leda och skildra en debatt, samt sammanställa resultatet i en bok kring den slutgiltiga frågan: "Hur ska vi rädda världen?".
  • Kulturföreningen Glänta, för att etablera ett multimedialt mediehistoriskt bibliotek.
  • Patric Hadenius, för att finna nya språkforskare och hjälpa dem att kommunicera sin forskning i den språktidning som startade 2007.
  • Vanja Berggren, för att främja högskole- och universitetsstuderandes kunskap och förståelse för andra kulturer och religioner, bland annat genom seminarier, föreläsningar och rollspel.
Salvius_19049784
Välkommen med din ansökan
Ansökan ska vara Bonus Copyright tillhanda senast den 30 september 2017. >>