Adult_education2
Kopiering inom studiecirkelverksamhet
Senast uppdaterad: 31 maj

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamheten har såväl Studieförbunden som SISU Idrottsutbildarna slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.
#inlineditbutton