Kontakta Lars Salvius-föreningen
Senast uppdaterad: 2015-10-06

Kontakta Bonus Copyrights kansli om du har aministrativa frågor

Telefon/mejl
Telefon: 08-545 429 00

Postadress
Lars Salvius-föreningen
c/o Bonus Copyright Access
Box 45006
104 30 Stockholm

Besöksadress
Torsgatan 21, 14 tr

Har du andra Salvius-frågor
Kontakta juryns ordförande Torbjörn Santérus
Telefon: 08-30 34 62

Salvius_19049786