Bonus_Copyright
Aktuella möten 2017
Senast uppdaterad: 18 oktober


Bonus Copyright Access styrelsemöten 2017

Ordinarie styrelsemöten 2017 hålls den 17 februari, 26 april, 15 juni, 13 oktober och 7 december. Extra styrelsemöte hålls den 13 september.

Bonus Copyright Access stämma 2017

Bonus Copyright Access ordinarie stämma ägde rum den 15 juni.

Nordiskt stormöte 2017

2017 års Nordiskt stormöte arrangerades av Kopinor. Mötet hölls i Oslo den 31 augusti - 1 september.

IFRRO World Congress 2017

IFRRO:s världskongress 2017 hålls den 6 - 9 november i Tokyo

#inlineditbutton